Fornyelse der virker

Vi arbejder for videnintensive virksomheder, der vil fornyelse, i både privat og offentlig sektor. Vi oplever, at vores erfaringer på tværs af sektorer ofte giver nye vinkler og inspiration.

Vores kunder stræber efter at blive endnu mere kompetente og lægger derfor vægt på at gøre mest muligt selv - med solid understøttelse fra os.

Samarbejdet bygger derfor på et tæt samspil med vores kunder, hvor vi understøtter, tilfører viden og metoder, udfører projektleverancer etc. alt efter behov - på en måde, der sikrer relevans og forankring af resultaterne i organisationen.

Fra start af en ny opgave aftaler vi sammen, hvilke resultatmål, kunden har for opgaven, og hvad der skal til for at indfri. Undervejs følger vi i fællesskab op på, om vi er på rette vej ift. målene. Når projektet er afsluttet følger vi på aftalte tidspunkter op på, om kunden har opnået de ønskede resultater.


Artikel Billede
Sammen med kunden sætter vi klare resultatmål og sikrer i et tæt samarbejde at målene indfries i projektet