Forretningsoptimering


Christian Aarosin
Mobil: +45 40 10 10 59
caa@core-team.dk

Vi foretager forretningsreviews, hvor vi udfordrer de aktuelle forretningsaktiviteter i forhold til målene i virksomhedens strategi.

Vi hjælper virksomheder med at tilpasse aktiviteterne, så de matcher strategien f.eks. ved, at der iværksættes eller opkøbes yderligere aktiviteter på områder, som strategien peger på, og ved at der frasælges eller lukkes aktiviteter, der falder udenfor den valgte strategi. core-team assisterer med at identificere områderne og aktiviteterne, og med at gennemføre tilpasningen eller integrationen, hvis der er tale om opkøb og fusioner.

Vi analyserer virksomheder og rådgiver om, hvordan de kan udnytte deres ressourcer bedre. Vi fokuserer ikke kun på de økonomiske ressourcer, men også på andre som f.eks. ledelseskapacitet og fysiske rammer.

Forretningsreviews Porteføljeoptimering
Rekonstruktion Køb og salg af virksomheder

Artikel Billede
Forøget vækst og indtjening kan opnås ved at optimere den bestående forretning. Nøgleordene er trimning, udvidelse af aktiviteter, køb af virksomheder eller ved salg af aktiviteter og datterselskaber der ikke længere passer ind