Strategi


Anker Nielsen
Mobil: +45 40 20 04 76
an@core-team.dk

Vi sikrer helhed i strategiarbejdet og kan efter behov være med hele vejen - fra den strategiske analyse til iværksættelse af handlingsplaner, måling og opfølgningsrutiner.

For os drejer strategi sig om handling i hverdagen - på et velovervejet og opdateret grundlag. Derfor har vi fokus på, at strategien skal være dynamisk, den skal afspejle organisationens aktuelle situation og den skal involvere og spille sammen med omverdenen.

Handling forudsætter ejerskab og kraft i eksekveringen. Vi lægger vægt på at forankre resultaterne undervejs via målrettet involvering af ledere, medarbejdere og udvalgte eksterne aktører. Vi tænker implementering ind fra den første dag, så f.eks. krav til nye kompetencer, behov for justeringer af organisation eller styringssystemer tænkes med ind.

Forretningsstrategi Koncernstrategi Implementering
Strategisk analyse Strategisk handling

Artikel Billede
Sammen skaber vi overblik og sætter handling bag ordene

Politi og Anklage-
myndighed valgte at involvere bredt ved udviklingen af den første fælles koncernstrategi 2011 – 15.
Læs her