Innovation


Käte Magdalene Gjørup
Mobil: +45 23 23 66 62
kmg@core-team.dk

Innovation opleves ofte som komplekst og langstrakt, der ikke nødvendigvis giver forretningsresultater her-og-nu. Det er en skam. For erfaringen fra vores kunder viser, at rigtigt grebet an, kan innovation give store resultater, selv med en begrænset indsats.

Vi bestræber os på at gøre arbejdet med innovation mere enkelt og jordnært. I korte, virksomme forløb og med metoder, virksomheden selv kan lære at mestre.

Afsættet er naturligvis både kunderne og drivkræfterne i det værdisystem virksomheden indgår i. Gennem systematisk involvering af de rette nøgleaktører opnås indsigter med ganske anden relevans end mangen en strategimodel eller et scenarie kan give.

Holdbare løsninger fødes gennem en sund balance mellem kundernes behov, virksomhedens forretningsmæssige mål og strategi og de resultater, fornyelsesindsatsen skal bidrage til.

Innovationscheck Fra ide til ny forretning
Find de nye muligheder Implementering og forankring

Artikel Billede
Nye forretningsideer kommer kun sjældent som en åbenbaring ud af det blå, men fra en systematisk og dedikeret jagt på nye muligheder. Vi kalder det Fornyelse med vilje!