Sammenhæng i forretningsudviklingen

core-teams fokus er forretningsudvikling. Vi udvikler og implementerer nye strategier, og vi finder innovative veje til fornyelse. Vi optimerer den eksisterende forretning, og vi hjælper med at udvikle og bringe ledelse, organisation og kompetencer på plads ift. opgaverne. Vi leverer vores ydelser i involverende forløb ved brug af vores Clever Collaboration metoder.

Vi arbejder helhedsorienteret og i tæt samspil med kundens organisation. Herved sikrer vi sammenhæng i vores kunders forretningsudvikling og optimal læring og forankring.

Alt efter behov påtager vi os forskellige roller – som projektlederens sparringspartner, leverandøren af viden og metoder, facilitatoren af workshops og seminarer, forretningscoachen, der udfordrer og sparrer med ledelsen, eller analytikeren, der uddrager synteser og skaber den røde tråd.

Vi bruger anerkendte og dokumenterede metoder, som anvendes situationsbestemt. Metoder skal tilpasses efter opgaven – ikke omvendt!


Artikel Billede
Samarbejdet med vores kunder er præget af helhedstænkning, involvering og kompetenceopbygning under projektforløbet.